Otevírací doba

pondělí - úterý zavřeno
středa - neděle 9:00 - 12, 12:30 - 16:30

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 65 Kč dospělí: 40 Kč
snížené: 50 Kč snížené: 30 Kč
matky MD: 50 Kč
další informace
rodinné: 100 Kč
zde

I. Všeobecná ustanovení

1. Tento návštěvní a provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady.

2. Škody způsobené návštěvníky zahrady porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v zahradách budou vymáhány v souladu s platným řádem České republiky.

II. Návštěvní doba zahrady

1. Návštěvní doba zahrady se řídí otvírací dobou památníku.

2. Za nepříznivého počasí či jiných okolností může být z bezpečnostních důvodů omezen úplně či částečně pohyb na zahradě.

3. Veškeré prostory zahrady jsou přístupné pouze na vlastní nebezpečí.

III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady

1. V zahradě není návštěvníkům povoleno:

1.1 Vstupovat do porostů, vymezených částí trávníků či pěstebních ploch.

1.2 Jakkoliv poškozovat objekty a technická zařízení.

1.3 Jakkoliv znečišťovat porosty a volně stojící plastiky.

1.4 Používat volné plastiky jako hrací prvky, lézt na ně a poškozovat je.

1.5 Zhotovovat fotografie a filmové záběry pro komerční využití bez povolení správy památníku-zahrady.

1.6 Vodit do zahrady zvířata, zejména psy.

1.7 Rozdělávání ohně v ohništi bez předchozí dohody se správcem zahrady.

1.8 Kouřit a odhazovat odpadky.

1.9 Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

1.10 Nechat děti bez dozoru dospělých.

Návštěvní a provozní řád zahrady si můžete stáhnout zde (pdf, 131 kB).

Žádné události
Aktuálně

Kalendáře na rok 2018 již v prodeji