Otevírací doba

pondělí - úterý zavřeno
středa - neděle 9:00 - 12, 12:30 - 16:30

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 65 Kč dospělí: 40 Kč
snížené: 50 Kč snížené: 30 Kč
MD/RD: 20 Kč rodinné: 100 Kč
Další informace zde

Hrusice 1952Samotná obec Hrusice poskytuje mnoho zajímavých míst, která stojí za pozornost.

V prvé řadě je to jednolodní tribunový raně středověký kostel zasvěcený sv. Václavu s románským ústupkovým portálem se třemi sloupky a třemi dekorativními archivoltami, v jehož tympanonu jsou umístěny dvě figury, které s největší pravděpodobností představují sv. Vojtěcha a sv. Václava. Pro svůj vzhled a dominantnost byl inspirující i pro Josefa Ladu, který ho často a rád zobrazoval v různých variacích ve své volné tvorbě.

Nedaleko od kostela byl zbudován v devadesátých letech 20. století pomník Josefa Lady. Jedná se o bronzovou bustu zhotovenou podle sádrového modelu sochaře Zdeňka Šejnosty, která stojí na vysokém kamenném podstavci. Poblíž se nachází památný strom – lípa malolistá, jejíž stáří je odhadováno na více než 500 let. Nelze se nezmínit o Mistrově rodné chalupě. Ta byla v roce 1932 zbourána a na jejím místě byl postaven nový dům, na který nechala v roce 1958 umístit pamětní desku Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků, která se v roce 1971 přejmenovala na Vlastenecko-dobročinnou sdruženou obec baráčníků národního umělce Josefa Lady a dodnes sídlí v hospodě U Sejků.

Znalec Ladova díla si může prohlednout další kouzelná místa Hrusic, o kterých se dočetl v jeho knihách, jako je kupříkladu Bulánka či Jedličkova louže. Ta se do dnešních dnů nezachovala, ale na jejím místě najdeme ceduli, kde se dozvíme o dobrodružstvích kocoura Mikeše.

Za pozornost stojí i další zajímavá místa, která se nacházejí v okolí Hrusic. Jmenovitě se jedná o Šmejkalku, kde strašil Mulisák se svým synem Bubáčkem nebo Hubačovský rybník. Pro milovníky zřícenin se nabízejí výlety na Čejchanův hrádek, Zlenice neboli Hlásku. V neposlední řadě stojí za pozornost obec Ondřejov, která je známá hvězdárnou umístěnou na vrchu Žalov. Dnes zde sídlí Astronomický ústav Akademie věd České republiky.


Další zajímavé informace najdete na webových stránkách obce Hrusice nebo Ladův kraj.

Aktuálně

Uzavření Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny

09. 10. 2020 | Brandýs nad Labem

Vážení návštěvníci,

do odvolání je Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny pro veřejnost z důvodu kizových opatření proti šíření koronaviru UZAVŘEN.

Děkujeme za pochopení.