Otevírací doba

pondělí - úterý zavřeno
středa - neděle 9:00 - 12, 12:30 - 16:30

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 65 Kč dospělí: 40 Kč
snížené: 50 Kč snížené: 30 Kč
MD/RD: 20 Kč rodinné: 100 Kč
Další informace zde

I. Návštěvní doba

1. Objekt je přístupný leden až prosinec od 9.00 do 16.30 hodin mimo pondělí a úterý.

2. Polední přestávka je od 12,00 do 12,30 hodin.

3. Prohlídka objektu trvá přibližně 30 minut, v případě využití vzdělávacího programu je délka prohlídky 45 minut.

4. Středa až pátek začínají prohlídky každou celou hodinu, sobota neděle jsou prohlídky po půlhodinách.

5. Návštěva objektu mimo stanovenou návštěvní dobu je možná pouze po předchozí dohodě se správou památníku.

II. Vstupné

1. Za prohlídku zpřístupněných částí památníku se platí vstupné předem.

2. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památníku.

III. Prohlídka objektu

1. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje pracovník památníku a je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

2. Prohlídka se koná za vedení průvodce.

3. Děti ve věku do 15 let mají do památníku povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

4. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti: zvláště na schodištích, v prostorách se zúženým a sníženým profilem, chůzí po nerovném a kluzkém povrchu, dodržovat zásady ochrany zdraví a osobní bezpečnosti.

5. Při vzniku nepředvídatelných událostí (např. požár) se bezpodmínečně řídit pokyny průvodců.

IV. Ochrana a bezpečnost

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků památníku. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a vystavených předmětů, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit.

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.

3. Návštěvníci nesmí vstupovat do expozice se zavazadly, deštníky, kabelami, zbraněmi a živými zvířaty.

4. Vstup do památníku není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.

5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození vystavených předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památníku, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

6. V expozici památníku či případně dalších vyznačených prostorách je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace pro komerční účely zakázáno. Výjimku povoluje na základě písemné žádosti správa památníku.

7. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, vystavené předměty, zahradu i jiný majetek v areálu památníku. Zejména je zakázáno:

7.1 Dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat.

7.2 Opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny.

7.3 Rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a audiopřístrojů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.

7.4 Kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu.

7.5 Jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.

7.6 Vstup se zvířaty do expozic je zakázán.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy návštěv. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na vedení Oblastního muzea Praha-východ, p.o.

2. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památníku.

3. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památníku.

Návštěvní řád si můžete stáhnout zde (pdf, 139 kB).

Aktuálně

OPĚT UZAVŘENO

02. 12. 2020 | Brandýs nad Labem

 

Vážení návštěvníci

Památník JosefaLady je  z důvodu opatření vlády ČR proti šíření koronaviru od pátku 18. prosince 2020 do odvolání opět U Z A V Ř E N .

Děkujeme za pochopeni